Category Archives: Center for Philanthropic Studies

Gevonden: student-assistent Geven in Nederland 2020

De werkgroep Filantropische Studies van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland. De werkgroep houdt zich bezig met vragen zoals: Waarom geven mensen vrijwillig geld aan goede doelen? Waarom verrichten mensen vrijwilligerswerk? Hoeveel geld gaat er om in de filantropische sector? Voor het onderzoek Geven in Nederland heeft de werkgroep een student-assistent gevonden: Florian van Heijningen. Welkom!

Leave a comment

Filed under bequests, Center for Philanthropic Studies, charitable organizations, corporate social responsibility, data, foundations, household giving, Netherlands, philanthropy, statistical analysis, survey research

Research on giving in the Netherlands continues, funding secured

We are pleased to announce that the Center for Philanthropic Studies has been able to secure funding for continued research on giving in the Netherlands. The funding enables data collection for the Giving in the Netherlands Panel Survey among households, as well as data collection on corporations, foundations, charity lotteries, and bequests.

In the past 20 years, Giving in the Netherlands has been the prime source of data on trends in the size and composition of philanthropy in the Netherlands. Continuation of the research was uncertain for more than a year because the ministry of Justice and Security withdrew 50% of its funding, calling upon the philanthropic sector to co-fund the research. In an ongoing dialogue with the philanthropic sector, the VU-Center sought stronger alignment of the research with the need for research in practice. The Center has organized round table discussions and an advisory group of experts from the sector has been composed. The Center will use the insights from this dialogue in the research.

Meanwhile the fieldwork has started. Preliminary estimates of giving in the Netherlands will be discussed at a symposium for members of branch organizations in the philanthropic sector in the Fall of 2019. Full publication of the results is scheduled mid-April 2020, at the National Day of Philanthropy.

5 Comments

Filed under Center for Philanthropic Studies, charitable organizations, corporate social responsibility, data, foundations, fundraising, household giving, informal giving, Netherlands, survey research, trends

Uncertain Future for Giving in the Netherlands Panel Survey

By Barbara Gouwenberg and René Bekkers

At the Center for Philanthropic Studies we have been working hard to secure funding for three rounds of funding for the Giving in the Netherlands Study, including the Giving in the Netherlands Panel Survey for the years 2020-2026. During the previous round of the research, the ministry of Justice and Security has said that it would no longer fund the study on its own, because the research is important not only for the government but also for the philanthropic sector. The national government no longer sees itself as the sole funder of the research.

The ministry does think the research is important and is prepared to commit funding for the research in the form of a 1:1 matching subsidy to contributions received by VU Amsterdam from other funders. To strengthen the societal relevance and commitment for the Giving in the Netherlands study the Center has engaged in a dialogue with relevant stakeholders, including the council of foundations, the association of fundraising organizations, and several endowed foundations and fundraising charities in the Netherlands. The goal of these talks was to get science and practice closer together. From these talks we have gained three important general insights:

  • The Giving in the Netherlands study contributes to the visibility of philanthropy in the Netherlands. This is important for the legitimacy of an autonomous and growing sector.
  • It is important to engage in a conversation with relevant stakeholders before the fieldwork for a next round starts, in order to align the research more strongly with practice.
  • After the analyses have been completed, communication with relevant stakeholders about the results should be improved. Stakeholders desire more conversations about the application of insights from the research in practice.

The center includes these issues in the plans for the upcoming three editions. VU Amsterdam has been engaged in conversations with branch organizations and individual foundations in the philanthropic sector for a long time, in order to build a sustainable financial model for the future of the research. However, at the moment we do not have the funds together to continue the research. That is why we did not collect data for the 2018 wave of the Giving in the Netherlands Panel Survey. As a result, we will not publish estimates for the size and composition of philanthropy in the Netherlands in spring 2019. We do hope that after this gap year we can restart the research next year, with a publication of new estimates in 2020.

Your ideas and support are very welcome at r.bekkers@vu.nl.

2 Comments

Filed under Center for Philanthropic Studies, charitable organizations, contract research, data, experiments, foundations, fundraising, household giving, methodology, Netherlands, philanthropy, policy evaluation, statistical analysis, survey research

Onderzoek Geven in Nederland in gevaar

Door Barbara Gouwenberg – uit de nieuwsbrief van de werkgroep Filantropische Studies aan de VU (december 2018)

Het Centrum voor Filantropische Studies werkt momenteel met man en macht om de financiering voor het onderzoek Geven in Nederland voor de komende 6 jaar (3 edities) veilig te stellen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft bij de opzet van Geven in Nederland 2017 medio 2015 te kennen gegeven dat het onderzoek niet langer alleen door de overheid zal worden gefinancierd, met als belangrijkste argumentatie dat het onderzoek van belang is voor overheid én sector filantropie. De overheid ziet zichzelf niet langer als enige verantwoordelijke voor de financiering van het onderzoek.

Het Ministerie van J&V wil zich wel voor een langere tijd structureel verbinden aan Geven in Nederland en geeft 1:1 matching voor financiële bijdragen die de VU vanuit de sector ontvangt.

Om de maatschappelijke relevantie van – en commitment voor – het onderzoek Geven in Nederland te versterken heeft de VU de afgelopen maanden de dialoog opgezocht met diverse relevante doelgroepen. Doel: wetenschap en praktijk dichter bij elkaar brengen.

Deze rondgang heeft ons – naast specifieke inzichten – drie belangrijke algemene inzichten opgeleverd; te weten:

  • ‘Geven in Nederland’ draagt bij aan de zichtbaarheid van maatschappelijk initiatief in Nederland. Belangrijk ter legitimatie van een zelfstandige en snel groeiende sector.
  • Communicatie met relevante doelgroepen vóór de start van het onderzoek dient verbeterd te worden met als doel om inhoudelijk beter aansluiting te vinden bij praktijk en beleid.
  • Communicatie over onderzoeksresultaten naar relevante doelgroepen dient verbeterd te worden. Het gaat dan om de praktische toepasbaarheid van het onderzoek, de vertaling van de onderzoeksresultaten naar de praktijk.

De onderzoekers nemen deze verbeterpunten mee in hun plan van aanpak voor de komende drie edities. De VU is al enige tijd in gesprek met de brancheorganisaties en individuele fondsen om tot een duurzaam financieringsmodel voor de toekomst te komen. Op dit moment is de continuering van het onderzoek echter nog niet gegarandeerd. Dat betekent dat er helaas geen Geven in Nederland 2019 komt en dus ook geen presentatie van de nieuwe onderzoeksresultaten zoals u van ons gewend bent op de Dag van de Filantropie. We spreken echter onze hoop uit dat we zeer binnenkort met een Geven in Nederland 2020 kunnen starten!

Leave a comment

Filed under Center for Philanthropic Studies, charitable organizations, contract research, data, foundations, fundraising, household giving, methodology, Netherlands, open science, philanthropy, statistical analysis, survey research, trends, VU University

Four misunderstandings about research on philanthropy

“What do people misunderstand about your research?” A great question that allows me to correct a few popular ideas about our research on philanthropy.

1. Who pays you? The first misunderstanding is that charities pay for our research on philanthropy. We understand that you would think that, because for charitable organizations it is useful to know what makes people give. After all, they are in the business of fundraising. On the other hand, you would not assume that second hand car dealers or diamond traders fund research on trust or that ski resort owners would fund climate change research. We are talking to foundations and fundraising organizations about the insights from our work that may help them in their business, but the work itself is funded primarily by the Ministry of Justice and Security of the government of the Netherlands and by the DG Research & Innovation of the European Commission.

2. What is the best charity? The second misunderstanding is that we vet charities and foundations, like we are some sort of philanthropy police. We don’t rate effective charities or give prizes for the best foundations, nor do we keep lists of bad apples in the philanthropy sector. We don’t track the activities that charities spend their funds on, or how much is ‘actually going to the cause’. If you need this kind of information, check the annual reports of organizations. We do warn the public that raising money costs money and that organizations saying they have no overhead costs are probably doing something wrong.

3. What is altruism? The third misunderstanding is that altruism is a gift that entails a sacrifice. You can hear this when people give each other compliments like: “That is very altruistic of you!” When people give to others despite the fact that they have little themselves and giving is costly, we tend to think this gift is worth more than a relatively small gift by a wealthy person. The term you are looking for here is generosity, not altruism. Altruism is a gift motivated by a concern for the well-being of the recipient. How much of the giving we see is altruism is one of the key questions on philanthropy. Which conditions make people give out of altruism, and what kind of people are more likely to do so, is a very difficult question to answer, because it is so difficult to isolate altruism from egoistic motivations for giving.

4. Crowding-in. The fourth misunderstanding is that less government implies more philanthropy. You can hear this in statements like “Americans give so much because the government there does so little”. The desire to have a small government is a political goal in itself, not an effective way to increase philanthropy. As government spending increases, citizens do not give less, and conversely, as government spending decreases, citizens do not give more. In the past decades, giving in the USA as a proportion of GDP is essentially a flat line with some fluctuation around 2%, even though government spending has increased enormously in this period. Also countries in which government spending as a proportion of GDP is higher are not necessarily countries in which people give more. In Europe, we even see a negative relationship: as citizens pay more taxes, a higher proportion of the population gives to charity. Learn more about this by reading my lecture ‘Values of Philanthropy’ at the 13th ISTR Conference we organized at VU Amsterdam.

 

PS – It was the tweet below (link here) that prompted this post:

misunderstanding

Leave a comment

Filed under altruism, Center for Philanthropic Studies, charitable organizations, contract research, data, Europe, fundraising, household giving, Netherlands, regulation, taxes, VU University

Position available: Professor societal significance of charity lotteries

The Department of Sociology of the Faculty of Social Sciences at the Vrije Universiteit Amsterdam is looking for a professor in the area of charity lotteries. The professor is expected to conduct research on the relations between charity lotteries, nonprofit organizations, and the government. The chair is embedded in the Department of Sociology of the VU and is closely connected to the center of expertise in teaching and research on philanthropy, the Center for Philanthropic Studies of the Faculty of Social Sciences. The Dutch Postcode Lottery (Nationale Postcode Loterij) is financing the chair.

Through scientific research, the chair will contribute to the production of knowledge on the societal significance of charity lotteries. By doing so, the chair will also contribute to the development of new scientific insights in philanthropy. The chair will disseminate results of research through publications, lectures and workshops to both  academic audiences and applied audiences (professionals as well as the general public).

Job description
The chair has three objectives:
(1) the expansion of knowledge about the societal significance of charity lotteries, in a direct relationship with the philanthropic sector;
(2) the dissemination of this knowledge;
(3) the expansion of collaboration with researchers both within the VU and beyond who study charity lotteries and philanthropic behavior.

A more elaborate description of the envisioned activities of the chair is available upon request.

Requirements
The chair holder meets the following requirements:
• PhD degree in the social sciences, preferably for a study on philanthropy;
• knowledge of recent developments in the philanthropic sector;
• has published in national and international journals;
• is interested in international developments in lotteries and philanthropy;
• has demonstrable skills as a research leader;
• is a skilled educator with experience teaching in academic programs;
• ability to inspire and lead a team of academic researchers;
• experience supervising PhD candidates;
• proven ability to attract external funding for research and is able to attract funding from other sources for dissertation research in the field of the chair.

Further particulars
We would like our department to reflect our diverse student population and therefore especially encourage international, female and ethnic minority candidates to apply.

The chair is a part-time appointment of 0.2 fte, initially for a duration of 5 years.

You can find information about our excellent fringe benefits of employment via https://www.vu.nl/en/employment/ like:
• remuneration of 8,3% end-of-year bonus and 8% holiday allowance;
• a minimum of 29 holidays in case of full-time employment;
• discounts on collective insurances (healthcare- and car insurance).

The salary will be in accordance with university regulations for academic personnel, and depending on experience, range from a minimum of € 5,440.00 gross per month up to a maximum of € 7,921.00 gross per month (salary scale H2) based on a fulltime employment.

Information
For additional information please contact Professor René Bekkers via e-mail: r.bekkers@vu.nl.

Application
Applications should be sent in pdf by e-mail before 1 September 2018 to Secretariaat.SOC.FSW@vu.nl, to the attention of prof. dr. Rene Bekkers, mentioning “application: Professor Societal significance of charity lotteries”.

Leave a comment

Filed under Center for Philanthropic Studies, charitable organizations, Netherlands, VU University

Full Professor of Philanthropy

The board of the Vrije Universiteit Amsterdam has appointed me as Full Professor of Philanthropy at the Department of Sociology. I will continue my research on prosocial behavior, charitable giving, volunteering and blood donation. I will give a ceremonial inaugural lecture on July 12, 2018, at the 13th ISTR Conference in Amsterdam.

6 Comments

Filed under Center for Philanthropic Studies, VU University