Category Archives: policy evaluation

How not to solve the research competition crisis

Scientists across the globe spend a substantial part of their time writing research proposals for competitive grant schemes. Usually, less than one in seven proposals gets funded. Moreover, the level of competition and the waste of time invested in research proposals that do not receive funding are increasing.

The most important funder of science in the Netherlands, the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), is painfully aware of the research competition crisis. On April 4, 2017, more than one hundred of the nation’s scientists gathered in a conference to come up with solutions for the crisis. I was one of them.

The conference made clear that the key problem is that we have too many good candidates and high quality research proposals that cannot be funded with the current budget. Without an increase in the budget for research funding, however, that problem is unlikely to go away.

pipe-line-icon

Stan Gielen, the new director of NWO, opened the conference. Because the universities and NWO lack bargaining power in the government that determines the budget for NWO, he asked the scientists at the conference to think about ‘streamlining procedures’. In roundtable discussions, researchers talked about questions like: “How can the time it takes between a final ranking in a grant competition and the announcement of the result to applicants be reduced?”

Many proposals came up during the meeting. The more radical proposals were to discontinue funding for NWO altogether and to reallocate funding back to the universities, to give a larger number of smaller grants, to allocate funding through lotteries among top-rated applications, and the idea by Scheffer to give researchers voting rights on funding allocations. I left the meeting with an increased sense of urgency but with little hope for a solution. Gielen concluded the meeting with the promise to initiate conversations with the ministry for Education, Culture and Science about the results of the conference and to report back within six months.

Yesterday, NWO presented its proposals. None of the ideas above made it. Instead, a set of measures were announced that are unlikely to increase chances of funding. The press release does not say why ineffective measures were favored over effective measures.

Two of the proposals by NWO shift work to the universities, giving them responsibility in pre-evaluations of proposals. At the Vrije Universiteit Amsterdam we already make quite an investment in such pre-evaluations, but not all universities do so. Also the universities are now told to use an instrument to reduce the number of proposals: the financial guarantee. Also this proposal is akin to a measure we already had in place, the obligatory budget check. The financial guarantee is an additional hurdle applicants have to take.

The proposal to give non-funded but top-rated ERC proposals a second chance at NWO reduces some of the work for applicants, but does not increase chances for funding.

A final proposal is to ask applicants to work together with other applicants with related ideas. It may be a good idea for other reasons, but does not increase chances for funding.

 

Now what?

One of the causes of the problem that funding chances are declining is the reward that universities get for graduations of PhD candidates (‘promotiepremie’). This reward keeps up the supply of good researchers. PhD candidates are prepared and motivated for careers in science. But these careers are increasingly hard to get into. As long as the dissertation defense reward is in place, one long term solution is to change the curriculum in graduate schools, orienting them to non-academic careers.

Another long-term solution is to diversify funding sources for science. In the previous cabinets, the ministry of Economic Affairs has co-controlled funding allocations to what were labeled ‘topsectors’. Evaluations of this policy have been predominantly negative. One of the problems is that the total budget for science was not increased, but the available budget was partly reallocated for applied research in energy, water, logistics etcetera. It is unclear how the new government thinks about this, but it seems a safe bet not to have much hope for creative ideas from this side. But there is hope for a private sector solution.

There is a huge amount of wealth in the Netherlands that investment bankers are trying to invest responsibly. As a result of increases in wealth, the number of private foundations established that support research and innovation has increased strongly in the past two decades. These foundations are experimenting with new financial instruments like impact investing and venture philanthropy. The current infrastructure and education at universities, however, is totally unfit to tap into this potential of wealth. Which graduate program offers a course in creating a business case for investments in research?

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Europe, incentives, policy evaluation, politics, VU University

Wat zegt het CBF-Keur voor goede doelen?

Het Financieel Dagblad besteedt een lang artikel aan de betekenis van het CBF-Keur voor goede doelen naar aanleiding van de vraag: “Waar blijft mijn gedoneerde euro?” Het “keurmerk en boekhoudregels zijn geen garantie voor een zinvolle besteding”, volgens de krant. Verderop in het artikel staat mijn naam genoemd bij de stelling dat het CBF-Keur ‘fraude of veel te hoge kosten niet uitsluit’ en zelfs dat het ‘nietszeggend’ zou zijn. Inderdaad zegt het feit dat een goed doel over het CBF-Keur beschikt niet dat de organisatie perfect werkt. Het maakt fraude niet onmogelijk en dwingt organisaties ook niet altijd tot de meest efficiënte besteding van beschikbare middelen. In het verleden zijn misstanden bij verschillende CBF-Keurmerkhouders in het nieuws gekomen, die bij sommige organisaties hebben geleid tot intrekking van het keurmerk.

Maar helemaal ‘nietszeggend’ is het CBF-Keur ook weer niet. Zo denk ik er ook niet over. Het CBF-Keur zegt wel degelijk wat. Voordat een organisatie het CBF-Keur mag voeren moet het een uitgebreide procedure door om aan eisen te voldoen aan financiële verslaggeving, onafhankelijkheid van het bestuur, kosten van fondsenwerving, en de formulering van beleidsplannen. Dit zijn relevante criteria. Zij zorgen ervoor dat je als donateur erop kunt vertrouwen dat de organisatie op een professionele manier werkt. Het CBF-Keur zegt alleen niet zoveel over de efficiëntie van de bestedingen van een goed doel. Veel mensen denken dat wel, zo constateerden we in onderzoek uit 2009.

Het is lastige materie. Garantie krijg je op een product dat je koopt in de winkel, waardoor je het terug kunt brengen als het niet functioneert of binnen korte tijd stuk gaat. Zulke garanties zijn moeilijk te geven voor giften aan goede doelen. Een dergelijke garantie zou je alleen kunnen geven als de kwaliteit van het werk van goede doelenorganisaties gecontroleerd kan worden en er een minimumeis voor te formuleren valt. Dat lijkt mij onmogelijk. Het CBF-Keur is niet zoiets als een rijbewijs dat je moet hebben voordat je een auto mag besturen. De markt voor goede doelen is vrij toegankelijk; iedereen mag de weg op. Sommige goede doelen hebben een keurmerk, maar dat zegt vooral hoeveel ze betaald hebben voor de benzine, in wat voor auto ze rijden en wie er achter het stuur zit. Het zegt nog niet zoveel over de hoeveelheid ongelukken die ze ooit hebben mee gemaakt of veroorzaakt, en of dat de kortste of de snelste weg is.

Vorig jaar stelde de commissie-De Jong voor om een autoriteit filantropie in te stellen, die organisaties zou gaan controleren voordat ze de markt voor goede doelen op mogen. Er zou een goede doelen politie komen die ook op de naleving van de regels mag controleren en boetes mag uitdelen. Dat voorstel was te duur voor de overheid. Voor de goede doelen was het onaantrekkelijk omdat zij aan nieuwe regels zouden moeten gaan voldoen. Bovendien was het niet duidelijk of die nieuwe regels ook echt het aantal ongelukken zou verlagen. Het is op dit moment überhaupt niet duidelijk hoe goed de bestuurders van goede doelen de weg kennen en hoeveel ongelukken ze maken. Een beter systeem zou moeten beginnen met een meting van het aantal overtredingen in het goede doelen verkeer en een telling van het aantal bestuurders met en zonder rijbewijs. Vervolgens zou het goed zijn om een rijopleiding op te zetten die iedereen die de markt op wil kan volgen en in staat stelt de vaardigheden op te doen waarover elke bestuurder moet beschikken. Ik hoop dat het artikel in het Financieel Dagblad tot een discussie leidt die dit duidelijk maakt.

Intussen heeft het CBF gereageerd met de verzekering dat er gewerkt wordt aan uitwerking van richtlijnen voor ‘reactief toezicht op prestaties’. Ook de VFI, branchevereniging voor goede doelen, kwam met een reactie van die strekking. Dat is goed nieuws. Maar die nieuwe richtlijnen zijn er nog lang niet. In de tussentijd geeft het CBF keurmerken af en publiceren de Nederlandse media – die na Finland de meest vrije ter wereld zijn – af en toe een flitspaalfoto van wegmisbruikers. Dat lijkt voldoende te zijn om het goede doelen verkeer zichzelf te laten regelen en de ergste ongelukken te voorkomen. Want die zijn er maar weinig.

Leave a comment

Filed under charitable organizations, fraud, household giving, impact, incentives, law, philanthropy, policy evaluation, politics

Valkuilen in het nieuwe systeem van toezicht op goededoelenorganisaties

Deze bijdrage verscheen op 27 januari op Filanthropium.nl.
Dank aan Theo Schuyt voor commentaar op een eerdere versie van dit stuk en aan Sigrid Hemels en Frans Nijhof voor correcties van enkele feitelijke onjuistheden. PDF? Klik hier.

De contouren van het toezicht op goededoelenorganisaties in de toekomst worden zo langzamerhand duidelijk. Het nieuwe systeem is een compromis dat op termijn veel kan veranderen, maar net zo goed een faliekante mislukking kan worden.

Hoe ziet het nieuwe systeem eruit?
In opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Commissie De Jong een voorstel gedaan voor een nieuw systeem. De commissie stelt voor een Autoriteit Filantropie op te richten die de fondsenwervende goededoelenorganisaties moet registreren. De autoriteit is een nieuw orgaan dat onder het ministerie van Veiligheid en Justitie valt, maar eigen wettelijke bevoegdheden krijgt. Burgers kunnen de registratie online raadplegen. Het uitgangspunt van het nieuwe systeem is een kostenbesparing. Geregistreerde goededoelenorganisaties hoeven geen keurmerk meer aan te vragen en krijgen automatisch toegang tot de markt voor fondsenwerving. Organisaties die geen fondsen werven zoals vermogensfondsen en organisaties die alleen onder hun leden fondsen werven zoals kerken hoeven zich niet te registreren. De autoriteit maakt de huidige registratie van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) door de belastingdienst grotendeels overbodig.

Winnaars en verliezers
Het nieuwe systeem is een overwinning voor vijf partijen: de vermogensfondsen, de kerken, de bekende goededoelenorganisaties, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en de Belastingdienst. De meeste vermogensfondsen en de kerken winnen in het nieuwe systeem omdat zij niet door de registratie heen hoeven wanneer zij geen fondsen werven onder het publiek. Zij blijven als ANBI’s geclassicificeerd bij de belastingdienst. De bekende goededoelenorganisaties winnen in het systeem omdat zij invloed krijgen op de criteria die voor registratie zullen gaan gelden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wint omdat zij volledige controle krijgt over goededoelenorganisaties. De Belastingdienst wint omdat zij afscheid kan nemen van een groot aantal werknemers die voor de registratie van goededoelenorganisaties zorgden.

De verliezers in het nieuwe systeem zijn de huidige toezichthouders op goededoelenorganisaties (waaronder het Centraal Bureau Fondsenwerving , CBF) en de kleinere goededoelenorganisaties. Het CBF verliest klanten omdat de nieuwe registratie gaat gelden als toegangsbewijs voor de Nederlandse markt voor fondsenwerving en daarmee het keurmerk van het CBF (en een aantal andere, minder bekende, keurmerken) overbodig maakt. De autoriteit filantropie krijgt de mogelijkheid overtreders te beboeten. De Belastingdienst heeft deze mogelijkheid in het huidige systeem niet, zij kan alleen de ANBI-status intrekken. Ook het CBF kan geen boetes innen, maar alleen het keurmerk intrekken.

De criteria waarop potentiële gevers goededoelenorganisaties kunnen gaan beoordelen zijn nog niet geformuleerd. Omdat de kleinere goededoelenorganisaties in Nederland niet of niet goed georganiseerd zijn is het lastig om hun belangen in de autoriteit filantropie een stem te geven. Het gevaar dreigt dat de grotere goededoelenorganisaties de overhand krijgen in de discussie over de regels. Ook is onduidelijk hoe streng de controle gaat worden. De belastingdienst gaat deze controle in ieder geval niet meer doen. De commissie stelt voor dat vooral voorafgaand aan de registratie controle plaatsvindt.

De winst- en verliesrekening voor de burger – als potentiële gever en belastingbetaler – is minder duidelijk. De kosten van de hele operatie zijn niet berekend. De commissie stelt voor dat alle organisaties die zich registreren om toegang te krijgen tot de Nederlandse markt voor fondsenwerving mee gaan betalen. Het ANBI-register telt momenteel zo’n 60.000 inschrijvingen; een deel betreft organisaties die zich in het nieuwe systeem niet meer hoeven te registreren (kerken, vermogensfondsen). Als er 20.000 registraties overblijven kan het nieuwe systeem voor de goededoelenorganisaties aanmerkelijk goedkoper worden. Op dit moment betalen 269 landelijk wervende goededoelenorganisaties voor het CBF-keurmerk. In het huidige systeem worden alle keurmerkhouders gecontroleerd. De autoriteit zal slechts steekproefsgewijs en bij klachten controles uitvoeren.

Gebrekkige probleemanalyse
Het advies vertrekt vanuit de probleemanalyse dat het vertrouwen in goededoelenorganisaties daalt door schandalen en affaires. Deze analyse is niet goed onderbouwd. De publieke verontwaardiging over de salariëring van (interim)managers zoals bij Plan Nederland en de Hartstichting in 2004 en het breken van (onmogelijke) beloften over gratis fondsenwerving zoals bij Alpe D’huZes vorig jaar bedreigen vooral de inkomsten van getroffen organisaties, niet de giften aan de goededoelensector als geheel. Het vertrouwen in goededoelenorganisaties daalt al tijden structureel, zo blijkt uit het Geven in Nederland onderzoek van de Vrije Universiteit en de peilingen van het Nederlands Donateurs Panel.

Vervolgens stelt het advies dat het doel van een nieuw systeem is om het vertrouwen in goededoelenorganisaties onder burgers te vergroten. Dat burgers in vertrouwen moeten kunnen geven door het nieuwe systeem lijkt een legitiem doel. Het is echter de vraag of overheid de imago- en communicatieproblemen van de goededoelensector op moet lossen. We zouden de sector daar immers ook zelf verantwoordelijk voor kunnen houden, zoals in de Verenigde Staten gebeurt. Voor het imago van de overheid en het vertrouwen in de politiek is het echter verstandig de controle op organisaties die fiscale voordelen krijgen waterdicht te maken, zodat er geen vragen komen over de doelmatigheid van de besteding van belastinggeld. Daarnaast is het vanuit de politieke keuze voor de participatiesamenleving verstandig meer inzicht te vragen in de prestaties van goededoelenorganisaties. Als burgers zelf meer verantwoordelijkheid krijgen voor het publiek welzijn via goededoelenorganisaties willen we wel kunnen zien of zij die verantwoordelijkheid inderdaad waarmaken. Dat zou via het register van de Autoriteit Filantropie kunnen.

Nieuw systeem zorgt niet automatisch voor meer vertrouwen
Het is echter de vraag of de burger door het nieuwe systeem ook inderdaad weer meer vertrouwen krijgt in goededoelenorganisaties. Het advies van de Commissie de Jong heeft veel details van het nieuwe systeem nog niet ingevuld. Vertrouwen drijft op de betrouwbaarheid van de controlerende instantie. Die organisatie moet onafhankelijk én streng zijn. Conflicterende belangen bedreigen het vertrouwen. Als de te controleren organisaties vertegenwoordigd zijn in de autoriteit of haar activiteiten kunnen beïnvloeden is zij niet onafhankelijk. Een gebrek aan controle is eveneens een risicofactor voor het publieksvertrouwen, vooral als er later problemen blijken te zijn. Het is belangrijk dat de autoriteit proactief handelt en niet slechts achteraf na gebleken onregelmatigheden een onderzoek instelt.

Blijkbaar is er iets mis met de huidige controle. De probleemanalyse van de commissie de Jong gaat ook op dit punt kort door de bocht. Het advies omschrijft niet hoe de controle op goededoelenorganisaties op dit moment plaatsvindt. De commissie analyseert evenmin wat de problemen zijn in het huidige systeem. Op dit moment gebeurt de controle op goededoelenorganisaties niet door de overheid. De belastingdienst registreert ‘Algemeen nut beogende instellingen’ (ANBI’s), maar controleert deze instellingen nauwelijks als ze eenmaal geregistreerd zijn.

Sterke en zwakke punten van het huidige systeem
In feite heeft de overheid de controle op goededoelenorganisaties nu uitbesteed aan een vrije markt van toezichthouders. Dit zijn organisaties zoals het CBF die keurmerken verstrekken. In theorie is dit een goed werkend systeem omdat de vrijwillige deelname een signaal van kwaliteit geeft aan potentiële donateurs. Goededoelenorganisaties kunnen ervoor kiezen om aan eisen te voldoen die aan deze keurmerken zijn verbonden. Organisaties die daarvoor kiezen willen en kunnen openheid geven; de organisaties die dat niet doen laden de verdenking op zich dat zij minder betrouwbaar zijn. Het systeem werkt als de toezichthouder onafhankelijk is, de controle streng, en de communicatie daarover effectief. Het CBF heeft in de afgelopen jaren echter verzuimd om de criteria scherp te hanteren en uit te leggen aan potentiële donateurs. Het CBF-Keur stelt bijvoorbeeld geen maximum aan de salarissen van medewerkers. Ook bij de onafhankelijkheid kunnen vragen worden gesteld. De grote goededoelenorganisaties zijn met twee afgevaardigden van de VFI vertegenwoordigd in het CBF, en zijn daarnaast in feite klanten die betalen voor de kosten van het systeem. Zij hebben er belang bij de eisen niet aan te scherpen omdat dan de kosten te hoog oplopen.

Twee valkuilen
In het nieuwe systeem dreigen zowel de onafhankelijkheid als de pakkans voor problemen te zorgen. De commissie laat het aan de autoriteit over om te bepalen welke regels zullen worden gehanteerd. Maar wie komen er in die autoriteit? De commissie beveelt aan ‘diverse belanghebbenden (sector, wetenschap, overheid)’ in het bestuur van de autoriteit te laten vertegenwoordigen. Het is echter onduidelijk welke partijen er in de autoriteit precies zitting krijgen, en in welke machtsverhoudingen. Wel is duidelijk dat de autoriteit in eerste instantie uitgaat van het zelfregulerend vermogen van de sector. De goededoelenorganisaties mogen dus zelf met voorstellen komen voor de regels. De commissie legt de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de regels vervolgens bij de overheid, en meer in het bijzonder bij de Minister van Veiligheid en Justitie. Het is dan de vraag in hoeverre de minister gevoelig is voor de lobby van goededoelenorganisaties.

De commissie stelt ook voor de controle op grond van risicoanalyses uit te voeren en om af te gaan op klachten. Dat kan in de praktijk voldoende blijken te zijn. Het nieuwe systeem neemt echter als uitgangspunt de kosten te minimaliseren. Deze kosten moeten bovendien door de te controleren goededoelenorganisaties worden opgebracht. Zij krijgen er belang bij de controle licht en oppervlakkig mogelijk te maken. Als er onvoldoende controle plaatsvindt, zoals in de Verenigde Staten het geval is, zullen ook geregistreerde organisaties onbetrouwbaar blijken te zijn. Dit is natuurlijk helemaal desastreus voor het vertrouwen.

De commissie de Jong stelt bovendien voor dat alle fondsenwervende goededoelenorganisaties van enige betekenisvolle omvang verplicht geregistreerd worden. Het nieuwe systeem biedt geen zicht op de prestaties van vermogensfondsen en kerken omdat zij onder de belastingdienst blijven vallen. Zij krijgen een voorkeursbehandeling omdat zij geen fondsen werven, of alleen onder leden. Dit is een oneigenlijk argument. Het criterium van algemeen nut betreft niet de herkomst van de fondsen, maar de prestaties. Ook de activiteiten van kerken en vermogensfondsen moeten ten goede komen aan het algemeen nut.

Het middel van verplichte registratie is waarschijnlijk niet effectief in het vergroten van het publieksvertrouwen. Een verplichte registratie heeft geen signaalfunctie voor potentiële donateurs. Als alle goededoelenorganisaties aan de eisen voldoen, zijn ze dan allemaal even betrouwbaar? Dat is niet erg waarschijnlijk. Ofwel de lat wordt in het nieuwe systeem zo laag gelegd dat alle organisaties er overheen kunnen springen, ofwel de lat wordt op papier weliswaar hoog gelegd maar in de praktijk stelt de controle niets voor.

Het zou veel beter zijn de autoriteit een vrijwillig sterrensysteem te laten ontwerpen waarin donateurs kunnen zien hoe professioneel de organisatie is aan het aantal sterren die onafhankelijke controle heeft opgeleverd. Donateurs kunnen dan professionelere organisaties verkiezen, voor zover ze bereid zijn daarvoor te betalen tenminste. Geld werven kost geld, en geld effectief besteden ook. Met een financiële bijsluiter kan de autoriteit filantropie inzichtelijk maken wat de te verwachten risico’s zijn van private investeringen in goededoelenorganisaties. Zo dwingt de markt de goededoelenorganisaties tot concurrentie op prestaties voor het publiek welzijn. Een waarlijk onafhankelijke autoriteit die scherp controleert op naleving van (naar keuze) strenge of minder strenge regels is ook binnen die contouren mogelijk en lijkt mij gezien de maatschappelijke betekenis van de filantropie in Nederland van belang.

2 Comments

Filed under charitable organizations, corporate social responsibility, foundations, fraud, household giving, incentives, law, philanthropy, policy evaluation, politics, taxes, trends, trust

Will a presumed consent system increase the number of organ transplantations?

Update, February 28, 2018: The Netherlands Senate (Eerste Kamer) has voted in favor of the opt-out system proposed in parliament. The vote was close: 38 senators were in favor, 36 voted against. The ministry of Health, Wellbeing and Sports announced that the law will be implemented in the summer of 2020. The law creates another natural experiment with changes in defaults, which will be interesting to monitor. The evidence reported from other countries in the post below suggests that the change will increase the number of organs available for transplantation.

Update, September 16, 2016: The Netherlands parliament (Tweede Kamer) has recently voted in favor of a law changing the opt-in system to an opt-out system. In December 2015 Wales shifted to an opt-out system. The first results are promising. A study that was published in 2014 also suggests that the change will increase the number of transplanted kidneys. Whether and when the change will take effect in the Netherlands depends on a vote in the House of Lords (Eerste Kamer).

In the Netherlands, post mortem organ donation still requires active registration of consent. The number of post mortem organ transplantations is low. Is there a connection between these two circumstances? Would changing the system to presumed consent in case of non-registration increase the number of organ transplantations?

These questions are at the heart of a new debate about organ donation, spurred by a proposal of the liberal democratic party (D66) to change the system, presuming consent and introducing an ‘opt out’ rule. It is believed that such a change will save lives by increasing the number of organ donors.

Is this true? Will changing to an opt-out system save lives? What do we know about the effect of presumed consent? You will not be surprised that researchers from various scientific disciplines have examined the effects of organ donation policies. But before I give some of the details of these studies, we need to carefully formulate the research question. In this case the question is: what should be the dependent variable in the debate?

In my view, what counts is the number of ‘lives saved’. The number of patients that successfully received an organ of a post mortem organ donor is the relevant outcome variable, and not so much the number of organ donors available. Obviously a presumed consent system increases the number of organ donors available for transplantation. Here’s a graph showing the ‘effective consent rate’ – i.e., the proportion of the population not declining consent – from a 2003 article by Johnson & Goldstein in Science

The problem is that presuming consent does not automatically increase the number of successful transplantations. You can see that the difference in the number of transplantations between countries with an opt in (voluntary registration) or opt out (presumed consent) system is much less dramatic.

optin_optout

Now about the independent variable. Many studies – including the Johnson & Goldstein article from which the graphs above are taken – have looked at differences between countries. These differences, however, cannot tell us whether a change in the system will save lives.  The only feasible policy recommendation we can make from an analysis of differences between countries is about migration: to which country should people move in order to have the best chance of receiving an organ from a post mortem organ donor? If we want to know the effect of a change in the system on the number of lives saved, we should look at changes over time in the number of successful transplantations in countries that have changed the system to an opt out / presumed consent system.

The benefits of an opt-in system seem less positive when we look at the changes in the numbers of lives saved in several countries that have recently changed to an opt-in system, as described in a 2008 article by Coppen and colleagues in BMC Health Services Research. Italy changed the system in 1999 and shows an increase in the organ donation rate. The increase cannot be attributed fully to the change to an opt-in system, however. The increase already started in 1995. Sweden changed to an opt-in system in 1996, but shows no increase in the organ donation rate in the years thereafter. The study covered 10 countries in the period 1995-2005.

A more recent study by Bilgel in the European Journal of Health Economics, covering a larger set of 28 countries and a longer time period (1993-2006), did find positive effects of system changes.  The study also shows that it is important whether family or next of kin is asked for consent and can veto donation, regardless of donor consent. The study shows that changing into an opt-out system works best if family/next of kin are routinely asked  for consent.

Previous debates on organ donation policy in Dutch parliament did not result in a system change. If the system remains unchanged, there is still room for improvement, as shown by a recent study from the UK by Wellesley in the British Medical Journal. Citizens may be ‘nudged’ into donation simply by more actively soliciting registration choices, for instance when applying for a new driver’s licence. Similar experiments have been conducted in the Netherlands, and they seem to have been successful.

The Netherlands have also been successful in increasing the number of living organ donors, as shown by a graph from a recent article in the Economist (below). These are mainly kidney transplantations by kin.

The problem, however, is that these nudges do not move the masses. The nudge is in the right direction, Wellesley acknowledged, immediately asking the follow up question: “but is it enough?” If only new applicants for driver’s licences are nudged into donation, it will take ages before the current waiting lists for organs are cleared. “It is time to move to presumed consent for organ donation”, Bird and Harris, also from the UK, concluded in a response to the Wellesley study. In the British Medical Journal, Rieu, an Oxford Ethicist, provides another good summary of the debate and comes to a similar conclusion.

The change to a presumed consent system may change the norm, also for family and kin who have the power to veto the deceased’s consent with donation. Citizens in countries with an opt-out system are more willing to consent with donation of another person’s organ, as shown in a 2008 study using survey data by Mossialos, Costa-Font and Rudisill.

Leave a comment

Filed under altruism, incentives, law, methodology, organ donation, policy evaluation