Category Archives: bequests

Revolutionizing Philanthropy Research Webinar

January 30, 11am-12pm (EST) / 5-6pm (CET) / 9-10pm (IST)

Why do people give to the benefit of others – or keep their resources to themselves? What is the core evidence on giving that holds across cultures? How does giving vary between cultures? How has the field of research on giving changed in the past decades?

10 years after the publication of “A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms that Drive Charitable Giving” in Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, it is time for an even more comprehensive effort to review the evidence base on giving. We envision an ambitious approach, using the most innovative tools and data science algorithms available to visualize the structure of research networks, identify theoretical foundations and provide a critical assessment of previous research.

We are inviting you to join this exciting endeavor in an open, global, cross-disciplinary collaboration. All expertise is very much welcome – from any discipline, country, or methodology. The webinar consists of four parts:

  1. Welcome: by moderator Pamala Wiepking, Lilly Family School of Philanthropy and VU Amsterdam;
  2. The strategy for collecting research evidence on giving from publications: by Ji Ma, University of Texas;
  3. Tools we plan to use for the analyses: by René Bekkers, Vrije Universiteit Amsterdam;
  4. The project structure, and opportunities to participate: by Pamala Wiepking.

The webinar is interactive. You can provide comments and feedback during each presentation. After each presentation, the moderator selects key questions for discussion.

We ask you to please register for the webinar here: https://iu.zoom.us/webinar/register/WN_faEQe2UtQAq3JldcokFU3g.

Registration is free. After you register, you will receive an automated message that includes a URL for the webinar, as well as international calling numbers. In addition, a recording of the webinar will be available soon after on the Open Science Framework Project page: https://osf.io/46e8x/

Please feel free to share with everyone who may be interested, and do let us know if you have any questions or suggestions at this stage.

We look forward to hopefully seeing you on January 30!

You can register at https://iu.zoom.us/webinar/register/WN_faEQe2UtQAq3JldcokFU3g

René Bekkers, Ji Ma, Pamala Wiepking, Arjen de Wit, and Sasha Zarins

1 Comment

Filed under altruism, bequests, charitable organizations, crowdfunding, economics, experiments, fundraising, helping, household giving, informal giving, open science, philanthropy, psychology, remittances, sociology, survey research, taxes, volunteering

Gevonden: student-assistent Geven in Nederland 2020

De werkgroep Filantropische Studies van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is het expertisecentrum op het gebied van onderzoek naar filantropie in Nederland. De werkgroep houdt zich bezig met vragen zoals: Waarom geven mensen vrijwillig geld aan goede doelen? Waarom verrichten mensen vrijwilligerswerk? Hoeveel geld gaat er om in de filantropische sector? Voor het onderzoek Geven in Nederland heeft de werkgroep een student-assistent gevonden: Florian van Heijningen. Welkom!

Leave a comment

Filed under bequests, Center for Philanthropic Studies, charitable organizations, corporate social responsibility, data, foundations, household giving, Netherlands, philanthropy, statistical analysis, survey research

Grootste goededoelenorganisaties ontvangen minder uit giften

Het ‘sectoronderzoek’ van Goede Doelen Nederland onder de 24 grootste goede doelen organisaties is weer verschenen. https://www.goededoelennederland.nl/system/files/public/Sector/190726%20Overzicht%20cijfers%20grote%20goede%20doelen%20met%20meer%20dan%2020%20miljoen.pdf

In het persbericht is onder de optimistische kop “Maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen onveranderd groot” te lezen dat “dat de resultaten in 2018 nagenoeg hetzelfde zijn als in 2017”. Ik zie iets anders. Drie tekenen aan de wand:

  1. De vrijgevigheid in Nederland neemt af. In 2018 ontvingen de grootste goede doelen in Nederland €571,6 miljoen, uit giften van particulieren en bedrijven. In 2017 was dit nog €583,6 miljoen. Een afname van 2%. De afname van giften van particulieren was bijna 4%. Tegelijk was de inflatie in Nederland 1,7%. De ontvangen euro’s zijn dus ook nog minder waard geworden.
  2. Een toename in inkomsten uit overheidssubsidie (goed voor 35% van de inkomsten van deze goede doelen), nalatenschappen (goed voor 12% van de inkomsten) en de goede doelen loterijen (nu 10% van de inkomsten) hebben de daling van de vrijgevigheid van particulieren en bedrijven opgevangen, maar niet goed gemaakt.
  3. De grootste goede doelen in Nederland besteden exact nul euro (= €0) aan opleidingen.

Update, 26 september 2019: ook de Volkskrant heeft de jaarverslagen van de grootste goededoelenorganisaties geanalyseerd en komt tot vergelijkbare conclusies. Zie hier het hoofdartikel dat op de voorpagina stond en hier het achtergrondartikel. Navraag bij het CBF leert dat de nul euro besteed aan opleidingen geen betrekking heeft op opleidingen van medewerkers, maar opleidingen van doelgroepen; de grootste goededoelenorganisaties zijn dus niet actief op het terrein van onderwijs.

Leave a comment

Filed under bequests, charitable organizations, data, economics, fundraising, household giving, Netherlands, trends

Een gedragscode voor werving nalatenschappen door goede doelen

In 1Vandaag zei ik op 19 februari dat er in Nederland geen gedragscode voor de werving van nalatenschappen bestaat. Dit blijkt niet waar, er is wel degelijk een richtlijn voor nalatenschappenwerving. In de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor het CBF-Keur en op de website van de VFI (Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen), branchevereniging voor goede doelen, is deze richtlijn echter niet te vinden. De VFI heeft wel een richtlijn voor de afwikkeling van nalatenschappen. Maar die gaat over de afwikkeling, als het geld al binnen is. Niet over de werving van nalatenschappen.

Het blijkt dat de richtlijn voor de werving van nalatenschappen is gepubliceerd door een derde organisatie, het Instituut Fondsenwerving. Deze organisatie heeft in 2012 een richtlijn opgesteld voor fondsenwervende instellingen die nalatenschappen werven. De richtlijn is niet verplichtend. Het Instituut Fondsenwerving heeft ook een gedragscode waar haar leden zich aan hebben te houden, maar de richtlijn voor nalatenschappen heeft niet de status van gedragscode. Bij het Instituut Fondsenwerving zijn volgens de ledenlijst 231 goede doelen organisaties aangesloten (klik hier voor een overzicht in Excel). Het Leger des Heils is lid van het IF, maar de Zonnebloem niet. Ook andere grote ontvangers van nalatenschappen, zoals KWF Kankerbestrijding, ontbreken op de ledenlijst. Zij zijn wel lid van de VFI, dat 113 leden en 11 aspirant leden telt.

De VFI reageerde op de uitzending via haar website en vermeldde de richtlijn van het Instituut Fondsenwerving. De status van de richtlijn is in de reactie opgehoogd naar een gedragscode. Dit zou betekenen dat leden die zich niet aan de richtlijn houden, kunnen worden geroyeerd. Gosse Bosma, directeur van de VFI, zei overigens in de 1Vandaag uitzending dat de VFI niet is nagegaan of de betrokken leden zich aan de richtlijn hebben gehouden en dat ook niet nodig te vinden. Het IF zelf heeft niet gereageerd. Ook de ontvangende goede doelen, de Zonnebloem en het Leger des Heils, reageerden deze week via het vaktijdschrift voor de filantropie, Filanthropium. Zij verklaarden zich bereid onrechtmatigheden te corrigeren. Wordt ongetwijfeld vervolgd in de volgende fase van deze zaak, of wanneer een nieuwe zaak zich aandient.

 

Leave a comment

Filed under bequests, charitable organizations, fundraising, incentives, law, philanthropy, regulation