Monthly Archives: September 2012

Politieke voorkeur en prosociale waardenorientaties

In veel situaties bevinden we ons in een sociaal dilemma waarin we moeten kiezen tussen ons eigen belang en het collectieve belang. Dit geldt bij uitstek in de politiek. Welke kiezers zijn geneigd tot samenwerking in sociale dilemma’s? Vlak voor de afgelopen Tweede Kamer verkiezingen verscheen er een artikel over deze vraag in de European Journal of Personality waaraan René Bekkers meewerkte samen met drie sociaal psychologen.

  • Van Lange, P.A.M., Bekkers, R., Chirumbolo, A. & Leone, L. (2012). ‘Are Conservatives Less Likely to be Prosocial Than Liberals? From Games to Ideology, Political Preferences and Voting’. European Journal of Personality, 26(5): 461-473. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/per.845/abstract

Er blijken fundamentele verschillen te zijn tussen Nederlanders met een linkse en een rechtse politieke voorkeur in de mate waarin zij hun eigen belang laten prevaleren boven het collectieve belang. Dit blijkt onder meer uit de giften die zij doen aan goededoelenorganisaties. De Volkskrant berichtte erover in een paginagroot artikel in de wetenschapsbijlage onder de titel ‘Stemmen is geen keuze’. Onderbelicht bleven in dit artikel de invloed van religie – stemmers op Christelijke partijen laten minder snel het eigen belang prevaleren – en cultureel conservatieve stemmers – zij laten in sociale dilemma’s juist eerder het eigen belang prevaleren. Eerder besteedden we in het Geven in Nederland onderzoek al aandacht aan deze verschillen.

Leave a comment

Filed under altruism, charitable organizations, politics, psychology