Monthly Archives: June 2012

Vertrouwen in filantropie en de noodzaak van opleidingen

Op dinsdag 27 juni 2012 week nam staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. Fred Teeven het rapport Vertrouwen in filantropie en de noodzaak van opleidingen in ontvangst.

Bij de aanbieding van het rapport sprak staatssecretaris Mr. Fred Teeven over het belang van professionalisering in de filantropische sector. Terwijl het principe blijft ‘Zelfregulering waar het kan, overheidsregulering waar het moet’ zal in de toekomst de lat hoger worden gelegd voor registratie van fondsen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Er zal beter gelet worden op de professionaliteit, de ervaring en kwalificaties van bestuursleden. Teeven benadrukte daarbij het belang van opleidingen, op HBO, WO en postacademisch niveau, zoals die bestaan op de Hogeschool Windesheim en de VU.

Leave a comment

Filed under foundations, household giving, law, trust