Monthly Archives: December 2017

Wat is normaal?

Geeft de gemiddelde Nederlander echt 559 euro per jaar aan goede doelen, zoals Arnon Grunberg gisteren schreef op de voorpagina van de Volkskrant?

Nee, dat is onwaarschijnlijk. Grunberg verwees naar een cijfer dat werd genoemd in het HUMAN televisieprogramma ‘Hoe normaal ben jij?’

Het cijfer klopt niet om twee redenen.

1. Het bedrag is veel hoger dan uit ander onderzoek naar filantropie naar voren komt. Het cijfer van Human komt uit een onderzoek dat waarschijnlijk niet representatief is voor alle Nederlanders. Human geeft geen informatie over de peiling die gehouden is, maar het is waarschijnlijk dat het een zogenaamde gelegenheidsgroep is: op de site kan iedereen deelnemen. Degenen die dat doen zijn bijna nooit representatief voor de Nederlandse bevolking.

Het standaard onderzoek naar filantropie, Geven in Nederland (GIN), voert de Vrije Universiteit Amsterdam uit sinds 1995. Het geeft een navolgbaar representatief beeld. Gemiddeld geven huishoudens 341 euro, zo blijkt uit de laatste editie van het GIN onderzoek uit 2017.

2. Het cijfer gaat over een gemiddelde, en dat is niet normaal. Als je het rekenkundig gemiddelde berekent over alle Nederlandse huishoudens, dan zie je niet goed wat de typische Nederlander geeft. De helft van de Nederlandse huishoudens geeft namelijk minder dan 60 euro, blijkt uit GIN. Het gemiddelde wordt sterk beïnvloed door een klein aantal huishoudens dat heel veel geeft. De grafiek kun je gebruiken om te zien hoe normaal je bent: geef je tussen de €150-€200 per jaar, dan hoor je in het derde kwartiel, de groep van ongeveer een kwart van de bevolking die meer geeft dan helft van de Nederlanders. Het kwart meest gevende Nederlanders geeft vaak meer dan €1.000.

GIN17_kwartielen

Leave a comment

Filed under Center for Philanthropic Studies, household giving, survey research, Uncategorized

Research internship @VU Amsterdam

Social influences on prosocial behaviors and their consequences

While self-interest and prosocial behavior are often pitted against each other, it is clear that much charitable giving and volunteering for good causes is motivated by non-altruistic concerns (Bekkers & Wiepking, 2011). Helping others by giving and volunteering feels good (Dunn, Aknin & Norton, 2008). What is the contribution of such helping behaviors on happiness?

The effect of helping behavior on happiness is easily overestimated using cross-sectional data (Aknin et al., 2013). Experiments provide the best way to eradicate selection bias in causal estimates. Monozygotic twins provide a nice natural experiment to investigate unique environmental influences on prosocial behavior and its consequences for happiness, health, and trust. Any differences within twin pairs cannot be due to additive genetic effects or shared environmental effects. Previous research has investigated environmental influences of the level of education and religion on giving and volunteering (Bekkers, Posthuma and Van Lange, 2017), but no study has investigated the effects of helping behavior on important outcomes such as trust, health, and happiness.

The Midlife in the United States (MIDUS) and the German Twinlife surveys provide rich datasets including measures of health, life satisfaction, and social integration, in addition to demographic and socioeconomic characteristics and measures of helping behavior through nonprofit organizations (giving and volunteering) and in informal social relationships (providing financial and practical assistance to friends and family).

In the absence of natural experiments, longitudinal panel data are required to ascertain the chronology in acts of giving and their correlates. The same holds for the alleged effects of volunteering on trust (Van Ingen & Bekkers, 2015) and health (De Wit, Bekkers, Karamat Ali, & Verkaik, 2015). Since the mid-1990s, a growing number of panel studies have collected data on volunteering and charitable giving and their alleged consequences, such as the German Socio-Economic Panel (GSOEP), the British Household Panel Survey (BHPS) / Understanding Society, the Swiss Household Panel (SHP), the Household, Income, Labour Dynamics in Australia survey (HILDA), the General Social Survey (GSS) in the US, and in the Netherlands the Longitudinal Internet Studies for the Social sciences (LISS) and the Giving in the Netherlands Panel Survey (GINPS).

Under my supervision, students can write a paper on social influences of education, religion and/or helping behavior in the form of volunteering, giving, and informal financial and social support on outcomes such as health, life satisfaction, and trust, using either longitudinal panel survey data or data on twins. Students who are interested in writing such a paper are invited to present their research questions and research design via e-mail to r.bekkers@vu.nl.

René Bekkers, Center for Philanthropic Studies, Faculty of Social Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam

References

Aknin, L. B., Barrington-Leigh, C. P., Dunn, E. W., Helliwell, J. F., Burns, J., Biswas-Diener, R., … Norton, M. I. (2013). Prosocial spending and well-being: Cross-cultural evidence for a psychological universal. Journal of Personality and Social Psychology, 104(4), 635–652. https://doi.org/10.1037/a0031578

Bekkers, R., Posthuma, D. & Van Lange, P.A.M. (2017). The Pursuit of Differences in Prosociality Among Identical Twins: Religion Matters, Education Does Not. https://osf.io/ujhpm/ 

Bekkers, R., & Wiepking, P. (2011). A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms That Drive Charitable Giving. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40: https://doi.org/10.1177/0899764010380927

De Wit, A., Bekkers, R., Karamat Ali, D., & Verkaik, D. (2015). Welfare impacts of participation. Deliverable 3.3 of the project: “Impact of the Third Sector as Social Innovation” (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research. http://itssoin.eu/site/wp-content/uploads/2015/09/ITSSOIN_D3_3_The-Impact-of-Participation.pdf

Dunn, E. W., Aknin, L. B., & Norton, M. I. (2008). Spending Money on Others Promotes Happiness. Science, 319(5870): 1687–1688. https://doi.org/10.1126/science.1150952

Van Ingen, E. & Bekkers, R. (2015). Trust Through Civic Engagement? Evidence From Five National Panel Studies. Political Psychology, 36 (3): 277-294. https://renebekkers.files.wordpress.com/2015/05/vaningen_bekkers_15.pdf

Leave a comment

Filed under altruism, Center for Philanthropic Studies, data, experiments, happiness, helping, household giving, Netherlands, philanthropy, psychology, regression analysis, survey research, trust, volunteering