Category Archives: helping

Dag van de Filantropie en Boekpresentatie Geven in Nederland 2013 op 25 april

Op de Dag van de Filantropie 2013 – het jaarlijks terugkerend evenement op de laatste donderdag van april – is dit jaar het boek ‘Geven in Nederland 2013’ gepresenteerd. Dit jaar kreeg een bijzonder tintje door het aanvaarden van een bijzondere leerstoel met het uitspreken van de rede ‘De maatschappelijke betekenis van filantropie’ door René Bekkers.

Kiezen om te Delen: Filantropie in Tijden van Economische Tegenwind

Nu het economisch niet voor de wind gaat zien we allerlei verschuivingen in de filantropie in Nederland. We zien een  terugval in het geefgedrag en verschuivingen in bestedingen van bedrijven en huishoudens. Zij moeten bewustere keuzes maken; onderscheid maken tussen wat écht belangrijk is en wat niet. De dynamiek binnen de bronnen van filantropische bijdragen en maatschappelijke doelen vormden het hoofdthema van het symposium. De presentatie van het onderzoek naar geefgedrag door huishoudens en vermogende Nederlanders vindt u hier. De resultaten van het onderzoek naar bedrijven, sociale normen rond filantropie en de trends in de cijfers van de bijdragen van huishoudens, bedrijven, en loterijen vindt u later op de Geven in Nederland website.

De Maatschappelijke Betekenis van Filantropie

De groeiende aandacht voor filantropie wordt meestal verklaard uit het feit dat de overheid moet bezuinigingen. Men vergeet echter dat de sector filantropie zich vanaf begin jaren ‘90 in rap tempo heeft ontwikkeld. Het “Geven in Nederland”onderzoek maakt deel uit van deze ontwikkeling. Van bezuinigingen was in die periode geen sprake, eerder het tegendeel. Particulier initiatief liet weer van zich horen. Met het sluiten van het Convenant “Ruimte voor Geven” in juni 2011 tussen het kabinet en de sector filantropie is een nieuwe situatie ontstaan, waarin filantropie de ruimte krijgt om meer maatschappelijke betekenis te krijgen.

Wat is de maatschappelijke betekenis van filantropie? Die vraag beantwoordt René Bekkers in zijn oratie. Bekkers is per 1 januari 2013 aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam aangesteld als bijzonder hoogleraar Sociale aspecten van prosociaal gedrag. De leerstoel is mede mogelijk gemaakt door de Van der Gaag Stichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor een periode van vijf jaar. Bekkers gaat in op de herkomst en bestemming van filantropie in de samenleving. Waarom zien we meer filantropie in sommige sociale groepen, landen en perioden dan in andere? In welke sociale omstandigheden doen mensen vrijwilligerswerk en geven ze geld aan goededoelenorganisaties? In welke mate en in welke omstandigheden zullen Nederlanders overheidsbezuinigingen op kunst en cultuur, internationale hulp en andere doelen compenseren?

De volledige tekst van de oratie vindt u hier.

Leave a comment

Filed under altruism, charitable organizations, corporate social responsibility, empathy, foundations, helping, household giving, law, methodology, philanthropy, principle of care, taxes, trust

Five Years of Research Ahead

As of January 1, 2013, I am appointed as an extraordinary professor Social aspects of prosocial behavior at Faculty of Social Sciences at VU University Amsterdam. The chair is supported by a grant from the Van der Gaag Foundation of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) for a period of five years. In my research I will focus on the explanation of philanthropic behavior. Why do people volunteer and why do they donate money to charitable causes? Who gives the highest amounts and is most likely to volunteer? In which circumstances do people become more generous? How does giving behavior change over time?

The economic crisis as well as cutbacks in government subsidies have recently made these questions more relevant. But the significance of philanthropy increases not only in policy and the media. Also in academia the study of philanthropy is becoming more popular. The number of studies on philanthropy has increased strongly. The new chair strengthens the international position of VU University. Since 1995 VU University conducts the biennial Giving in the Netherlands Survey, which yields macro-economic estimates of giving and volunteering in the Netherlands. I have contributed to this research since 2000, focusing on methodological quality and explanations of philanthropic behavior. In the past decades an increasing number of studies has been published on philanthropy in a variety of scientific disciplines that are often out of touch with each other. In my research, I try to connect explanations for prosocial behavior from psychology, sociology, and economics, using a variety of methods including surveys and experiments.

After I completed my PhD dissertation at Utrecht University and a five year follow-up research taking an in depth look at the relationship between education and prosocial behavior, financed by a grant from the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), I moved to VU University Amsterdam in 2010. As an extraordinary professor I will conduct research on social determinants of prosocial behavior, particularly of philanthropy. To what extent is giving behavior contagious, and transmitted through social influence? How will cutbacks in government funding affect giving behavior? Will citizens compensate declining subsidies with increasing donations to charitable causes and more volunteering? How does increasing ethnic diversity affect philanthropy? In answering these questions, the methodological quality of the new research will be of key importance. In my inaugural lecture at VU University Amsterdam on April 25, 2013, I will present this research agenda.

Klik hier voor een Nederlandse versie van deze tekst.

Leave a comment

Filed under altruism, helping, household giving, methodology, philanthropy, volunteering

Religion and Compassion in the Netherlands

Recently, a study on religion and compassion published in Social Psychological and Personality Science attracted attention in the media. ‘Strongly religious people less compassionate’, a Dutch news website reported. This headline is misleading because the study did not show that religious people are less compassionate. In fact the research even showed evidence for the opposite, i.e. that more religious individuals report more compassion than less religious individuals. Analysis of survey data from the Netherlands show that these results also hold true in the Netherlands.

Read more about the data from the Netherlands here.

Leave a comment

Filed under charitable organizations, empathy, helping, household giving, principle of care, psychology