Vrijwilligerswerk in Nederland neemt af

Deze post als pdf

Het percentage van de Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet is de afgelopen jaren afgenomen. In 2010 deed nog 41% vrijwilligerswerk, in 2014 is dat gedaald naar 37%. Ook het aantal uren dat vrijwilligers actief zijn is gedaald, naar 18 uur per maand. In 2012 was dit nog 21 uur. Dit blijkt uit uit het onderzoek Geven in Nederland 2015, dat op 23 april op de Dag van de Filantropie verschijnt. Het onderzoek is uitgevoerd door de Werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Minder uren

Het meest actief zijn vrijwilligers die trouw zijn aan de organisatie waar zij zich voor inzetten. Zij besteden bijna 24 uur per maand aan vrijwilligerswerk. Nieuwe vrijwilligers en vrijwilligers die van club gewisseld zijn, zetten zich het minst aantal uren in: zij besteedden in 2014 gemiddeld 15 en 10 uur per maand. De uren die nieuwe vrijwilligers besteden kunnen de inzet vrijwilligers die gestopt zijn niet helemaal compenseren: zij zetten zich 18 uur per maand in (zie figuur).   uren_vrw_GIN2015Motieven

De motieven voor vrijwilligerswerk zijn niet sterk veranderd. Nog steeds zegt een meerderheid van de vrijwilligers dat zij het belangrijk vinden om anderen te helpen en via vrijwilligerswerk nieuwe vaardigheden leren. Wel is het percentage van de vrijwilligers dat zegt dat vrijwilligerswerk goed staat op het CV toegenomen, van 29% in 2002 naar 36% in 2014. De daling van de inzet in vrijwilligerswerk bedreigt de kansen voor de participatiesamenleving. De overheid hoopt juist dat burgers zich vaker actief inzetten voor de samenleving. De toenemende behoefte aan mantelzorg zal de deelname aan vrijwilligerswerk in de toekomst verder onder druk zetten.

Leave a comment

Filed under Center for Philanthropic Studies, helping, volunteering

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s